top of page

VILKÅR OG BETINGELSER

1. Innhold

 

Dette er en tjeneste som gir ubegrenset tilgang til RegainControl applikasjoner: adblocker "Cokun" service og VPN "Kanguru". Formålet med dette dokumentet er å tydeliggjøre de generelle vilkårene og betingelsene ("TnCs") for Publisher-selskapet som har full referanse på linken "Legal" -side som er indikert nederst på denne siden. Din bruk av tjenestene forutsetter at du aksepterer og overholder TnC-ene.

 

2. Kostnader

 

Tilgang til innholdet og tjenestene belastes som vist på "Priser" -siden som er tilgjengelig via lenken. Utgiverbedrift kan endre det når som helst. Tjenestene kan faktureres en gang, eller for hver avtalte periode, til brukeren, og prisen vil bli inkludert i brukerens periodiske regning levert av betalingsporten.

 

3. Intellektuell og industriell eiendom

 

Utgiverfirma eier opphavsretten til tjenestene. Enhver bruker eller tredjepart må varsle Publisher-selskapet via e-post hvis de mener at deres juridiske rettigheter er blitt krenket.

 

4. Unntak fra garantier (listen nedenfor er ikke uttømmende og er ikke eksklusiv):

 

4.1. Tilgjengeligheten og kontinuiteten til nettstedet og tjenestene: Utgiverfirma skal under ingen omstendigheter være ansvarlig for tap eller skade som kan oppstå som følge av din tilgang til eller bruk av nettstedet eller applikasjonen, inkludert skader på den elektroniske enheten din.

 

4.2. Innhold og tjenester. Utgiverfirma skal under ingen omstendigheter være ansvarlig for:

 

· Utseendet og effektiv driften av nettstedet eller applikasjonen og oppdateringer og pålitelighet av innholdet

 

· Skader som følge av feil bruk av nettstedet eller applikasjonen.

 

· Distribusjon og tilstedeværelse av programmer som kan skade brukerens enheter eller endre brukerens elektroniske poster og filer.

 

· Bruk i strid med TnC-er, lover eller godkjent bruk.

 

· Manglende overholdelse eller brudd på lover som gjelder tredjeparts immaterielle rettigheter, industriell eiendom, forretnings- eller kontraktshemmeligheter, personvern, ære, image, eiendom, publisering eller konkurranse.

 

· Tredjeparts manglende overholdelse av forpliktelser eller garantier i forhold til tjenestene som tilbys brukere på nettstedet eller applikasjonen, samt dårlig kvalitet, pålitelighet, overholdelse, lovlighet, brukbarhet og tilgjengelighet av tredjeparts tjenester.

 

4.3. Innholds- og tredjepartstjenester: Forlagsselskapet skal ikke være ansvarlig, direkte eller indirekte, for tap eller skade av noe slag som måtte oppstå fra din bruk av nettstedet eller applikasjonen og tjenestene som tilbys der.

Cokun-appen sender ingen SMS. SMSen sendes av brukeren for å få aktiveringskoden.

 

5. Beskyttelse av personopplysninger

 

Nettstedet eller applikasjonen registrerer ikke personlig informasjon. E-postadressen som brukeren bruker til kundesupport er strengt konfidensiell.

.

bottom of page